هوشا سافت

     اطلاعات فردی

    اطلاعات تماس

    اطلاعات تحصیلی

    اطلاعات مهارتی

انتخاب فایل رزومه
لطفا فایل رزومه با پسوند pdf ارسال شود.

نرم افزاری هوشا، جهت افزایش همکاران خود در بخش فروش و پشتیبانی استانها همچنین تکمیل تیم توسعه نرم افزار، ازافراد متخصص، خلاق و علاقمند جهت فعالیت درمحیطی پویا و جذاب، دعوت به همکاری مینماید. درصورت تمایل خوشحال خواهیم شد فرم همکاری روبرو راتکمیل و برای ما ارسال فرمائید. چنانچه به اطلاعات بیشتری درباره ما نیاز دارید، نگاهی به لینکهای زیر بیاندازید!

اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید نگاهی به لینکهای زیر بیاندازید!