محصولات نرم افزاری هوشا

نرم افزار حقوق و دستمزد شاغلين بخش دولتي

نرم افزار حقوق و دستمزد شاغلين بخش دولتي جهت پاسخگویی به نیازمندی های مربوط به نگهداری اطلاعات، محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا ،کسورات قانونی،وام ها و پس اندازهای شاغلین رسمی،پیمانی،قراردادی کار معین،قرارداد طرحی و کارگری در بخش دولتی طراحی و عرضه شده است.
دریافت کاتولوگ
نرم افزار انبار موجودي و كالا

نرم افزار انبار موجودي و كالا جهت نگهداری تعدادی اطلاعات رسید و حواله کالا در انبار موجودی و کالا در بخش دولتی طراحی شده است. این نرم افزار یک نرم افزار انبار تعدادی است که قابلیت تعریف چند انبار را نیز دارا می باشد.
دریافت کاتولوگ