قطعه طنزی از حضرت امام(رض) درباره شهر قم

شنیدم که آبگوشت قنبید و نان سنگک قمی ها ثبت ملی شده است. چیز خاصی در نان سنگک قمی ها ندیده ام اما یک بار که آبگوشت قمی ها را خوردم  همانند آبگوشت جاهای دیگر مثل فرحزاد تهران و یا آبگوشت خانگی بود مگر اینکه به نسبت شهر قم خیلی گران بود! به گمانم دیزی فروشی های داخل شهر آبگوشت معمولی طبخ می کنند .کاش حالا که آبگوشت قنبید ثبت ملی شده است،دیزی فروشی های قم هم فقط دیزی سنگی قنبید با نان سنگک ثبت ملی شده بفروشند. محض اطلاع قنبید همان کلم قمری است که داخل آبگوشت می ریزند. به نظرم باید نان سنگک – کباب داغ قمی ها را  هم ثبت ملی می کردند که از قدیم مشهور بوده است.  البته کباب با کیفیت قدیمی ها.
هر چند این روزها کباب کوبیده را بویژه رستوران دارها  با آن چیزهایی که بجای گوشت مخلوط می کنند، بد نام کرده اند اما کباب کوبیده قدیمی ها خوشنام بوده است.من جمله نان داغ کباب داغ قمی ها . در زمان حاضر هم آن دسته از کبابی هایی که گوشت را در جلوی چشم مشتری چرخ می کنند و از آن کباب کوبیده درست می کنند، کباب کوبیده شان طعم و مزه بسیار متفاوتی دارد.
از قم و کباب گفتیم. در  دیوان اشعار حضرت امام(ره) قطعه غزلی طنزگونه است مربوط به دوران تحصیل حضرت امام (رض) در حوزه علمیه قبل از انقلاب در شهر قم که  این شعر را خیلی وقتها برای دوستان قمی ام می خوانم:

قم بدکی نیست از برای محصـل
سنگک نرم و کباب، اگــر بگــذارد

حوزه علمیه دایر است ولیـــکن
خان فرنــگی مآب، اگــر بگــذارد

هیکل بعضی شیوخ،قدس مآب است
عینک با آب و تاب، اگــــر بگذارد

ساعت ده موقــع مطالعـــه ماست
پینکی و چرت و خواب، اگــر بگذارد

  • پینکی  همان حالت آمیخته با خواب  است که  شخص سرش  پیاپی فرود می آید و دوباره ناگهانی بالا می رود.