لینک این فایل در سایت هوشاسافت

صفحه بروز پیش نیازها در سایت هوشا سافت

فایل های زیر را دانلود و در شاخه زیر نگهداری کنید

HushaSoft\Setup

پسورد همه فایل ها husha

winrar download
BDE download
Sql Client download
DLL download
Fonts download
Arial Fonts download
Cfg download
test connection udl
do pdf 7

با توجه به 32 یا 64 بیت بودن ویندوز خود، یکی را انتخاب کنید

از سایت میکروسافت

لازم است از فیلتر شکن یا تنظیمات سایت (شکن) استفاده کنید

Microsoft Site SQL SERVER 2008R2 download

از سایت هوشاسافت

برای ویندوز 32 بیتی

HushaSoft Site SQLSERVER 2008R2 32 bit download
HushaSoft Site SQL 2008R2 Management Studio 32 bit/x86 download

برای ویندوز 64 بیتی

HushaSoft Site SQLSERVER 2008R2 64 bit download
HushaSoft Site SQL 2008R2 Management Studio 64 bit/x64 download

نرم افزارهای پشتیبانی از راه دور


AnyDesk download
Teamviewer download
UltraView download