هوشا سافت

     معرفی کتاب جدید هوشا در زمینه مدیریت فرآیندهای کسب و کار...

دسته بندی : اخبار مشتریان هوشا

شرکت هوشا بعنوان پیشرو در اجرای پروژه‌های BPMS در کشور، از آنجا که یکی از رسالتهای خود را ارائه مشاوره های تخصصی به شرکتها و سازمانها در زمینه مدیریت فرآیندهای کسب و [...]

ادامه مطلب