وزارت امور اقتصاد و دارایی

وزارت امور اقتصاد و دارایی

سازمان امور اقتصادی و دارایی استانهای قم، زنجان و تهران از محصولات هوشا استفاده می کنند

سازمان مدیریت و برنامه ریزی برخی از استان ها

سازمان مدیریت و برنامه ریزی برخی از استان ها

سازمان برنامه و بودجه برخی استانها نطیر استان قم از نرم افزار هوشا استفاده می کنند

ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 90% استانهای کشور

ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 90% استانهای کشور

ادارات کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور بعنوان بازوهای اجرایی آموزش و پرورش در استانها در خدمت مدرسه سازی می باشند و بودجه عمرانی آموزش و پرورش در قالب بودجه سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس در قالب بودجه استانی و ملی با مدیریت ادارات کل نوسازی مدارس صرف مدرسه سازی می شود. افتخار ماست که از سال 1381 در خدمت ادارات کل نوسازی مدارس هستیم.

اداره کل میراث فرهنگی برخی از استان ها

اداره کل میراث فرهنگی برخی از استان ها

ادارات کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استانهای تهران،سمنان،قم و ... از مشتریان بسیار قدیمی و عزیز هوشا هستند که افتخار داریم در خدمت آنها هستیم.

ادارات کل پزشکی قانونی برخی استان ها

ادارات کل پزشکی قانونی برخی استان ها

اداره کل پزشکی قانونی البرز،گرگان،قم،بوشهر و ....

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

ذیحسابی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور همجنین بیش از یکصد شهرداری در سراسر کشور استفاده کننده یک یا چند نرم افزار از مجموعه نرم افزارهای هوشا می باشند

ادارات کل ورزش و جوانان برخی استانها

ادارات کل ورزش و جوانان برخی استانها

ادارات کل ورزش و جوانان برخی استانها شامل گیلان،البرز،تهران،قم و ... از استفاده کنندگان ارجمند تعدادی از محصولات هوشا هستند

ادارات کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی برخی استانها

ادارات کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی برخی استانها

ادارات کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی برخی استانها همانند گیلان، زنجان، تهران و ... از استفاده کنندگان قدیمی یک یا چند نرم افزار از مجموعه نرم افزارهای مالی و اداری هوشا می باشند

سازمان حفاظت محیط زیست کشور و برخی استانها

سازمان حفاظت محیط زیست کشور و برخی استانها

باعث افتخار ماست که ذیحسابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور از استفاده کنندگان مجموعه نرم افزارهای مالی و اداری هوشا هستند

کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

با افتخار سالیان سال است که در خدمت ذیحسابی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی هستیم

شرکت آب و فاضلاب و برخی شرکت های دولتی

شرکت آب و فاضلاب و برخی شرکت های دولتی

کار برای ذیحسابی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان و برخی شرکت های دولتی جزو سوابق بسیار خوب هوشا است.

ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری برخی استانها

ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری برخی استانها

ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری برخی استانها استفاده کننده هوشا می باشند.