محصولات نرم افزاری هوشا در حوزه

نرم افزار حسابداري تعهدي بخش عمومي

نرم افزار حسابداري تعهدي بخش عمومي جهت استفاده دستگاههای اجرایی که ملزم به استفاده از دستورالعمل حسابداری تعهدی بخش عمومی اداره کل تمرکز و تلفیق حسابهای معاونت نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران می باشند، طراحی شده است. یک دو س
نرم افزار حقوق و دستمزد شاغلين بخش دولتي

نرم افزار حقوق و دستمزد شاغلين بخش دولتي جهت پاسخگویی به نیازمندی های مربوط به نگهداری اطلاعات، محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا ،کسورات قانونی،وام ها و پس اندازهای شاغلین رسمی،پیمانی،قراردادی کار معین،قرارداد طرحی و کارگری در بخش دولتی طراحی و عرضه شده است.
دریافت کاتولوگ
نرم افزار انبار موجودي و كالا

نرم افزار انبار موجودي و كالا جهت نگهداری تعدادی اطلاعات رسید و حواله کالا در انبار موجودی و کالا در بخش دولتی طراحی شده است. این نرم افزار یک نرم افزار انبار تعدادی است که قابلیت تعریف چند انبار را نیز دارا می باشد.
دریافت کاتولوگ
تضمينات ذيحسابي

تضمين در معاملات دولتی نقش بسیار مهمی دارد. حفظ و نگهداری، تحویل و تحول،تمدید به موقع،تقلیل،استرداد(ابطال) و وصول یک تضمین بسیار مهم و حیاتی است و چنانچه در یکی از مراحل کار اشتباه صورت گیرد، میتواند ضرر و زیان جبران ناپذیری را موجب شود
سپرده ذيحسابي

واحد سپرده ها به جهت حساسیتُ از بخش های مهم ذیحسابی هستند. در این نرم افزار کلیه عملیات واحد سپرده ها از صورت ریز ارسالی به خزانه تا درخواست وجه و استرداد سپرده و سایر عملیات مکانیزه شده است.
دریافت کاتولوگ