اطلاعات فردی

    اطلاعات تماس

    اطلاعات تحصیلی

    اطلاعات مهارتی

انتخاب فایل رزومه
لطفا فایل رزومه با پسوند pdf ارسال شود.

نرم افزاری هوشا، جهت افزایش همکاران خود در بخش فروش و پشتیبانی استانها همچنین تکمیل تیم توسعه نرم افزار، ازافراد متخصص، خلاق و علاقمند جهت فعالیت درمحیطی پویا و جذاب، دعوت به همکاری مینماید. درصورت تمایل خوشحال خواهیم شد فرم همکاری روبرو راتکمیل و برای ما ارسال فرمائید. چنانچه به اطلاعات بیشتری درباره ما نیاز دارید، نگاهی به لینکهای زیر بیاندازید!

اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید نگاهی به لینکهای زیر بیاندازید!