هوشا سافت

سپرده های ذيحسابي

سپرده های  ذيحسابي

دسته بندی : حوزه دولتی و ذیحساب ها

واحد سپرده ها به جهت حساسیتُ از بخش های مهم ذیحسابی هستند. در این نرم افزار کلیه عملیات واحد سپرده ها از صورت ریز ارسالی به خزانه تا درخواست وجه و استرداد سپرده و سایر عملیات مکانیزه شده است.

دانلود فایل

 

دریافت کاتولوگ

دریافت فایل راهنمای کاربران

 

دریافت آخرین نسخه برنامه بصورت فشرده

·        امکان ثبت سپرده های واریزی با اطلاعات کامل (به تفکیک اشخاص، قرارداد، سال، نوع سپرده، شماره بستانکاری، شماره قبض، شرح و ...)

·        امکان چاپ قبوض به صورت تکی و تجمیعی

·        تهیه لیست بستانکاری مطابق با فرمت خزانه

·        تهیه لیست درخواست وجه مطابق با فرمت خزانه

·        امکان تهیه گزارشات متنوع به صورت چاپی و اکسلی و...

·        امکان صدور سند حسابداری به صورت اتوماتیک

·        تهیه لیست از سپرده های استردادی

·        تهیه صورت خلاصه مبالغ درخواست شده و پرداختی سپرده ها به تفکیک پیمانکار و قرارداد

·        بررسی صورتحساب بانک

·        تهیه سند افتتاحیه با توجه به آخرین مانده ها به صورت خودکار

·        تعیین خودکار سریال قبض

·        تعیین سقف مورد نیاز جهت صدور نامه تاییدیه در هنگام صدورچک