محصولات نرم افزاری هوشا در حوزه

سامانه جامع مدیریت مدارس (شهریه، نمرات، هزینه ها، حقوق...

  • دسته بندی :
سامانه جامع مدیریت مدارس School Management System(SMS) شامل کلیه امور مدارس شامل مدارس غیر انتفاعی، مدارس هیات امنایی و نیز مدارس دولتی شامل حسابداری، شهریه، هزینه ها، حقوق و دستمزد و نیز کارنامه دانش آمورزان می باشد.
دریافت کاتولوگ