آخرین اخبار

دسته بندی : اخبار نرم افزاری هوشا ۱۳۹۷/۱۱/۱۳


تقدیر یکی از همکاران واحد پشتیبانی توسط یکی از مشتریان ارجمند
  • اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان یکی از مشتریان قدیمی هوشا است. خوشحالیم که اعزام اخیر و تلاش همکار واحد پشتیبانی هوشا مورد توجه و تقدیر مدیریت محترم نوسازی مدارس هرمزگان قرار گرفته است.