هوشا سافت

دسته بندی : اخبار هوشا

عضویت دانشوران سرمد در سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران با شماره نظام صنفی 21014498

با نزدیک شدن به زمان ارائه نرم افزارهای تحت و ب و سرویس های ابری مجتمع هوشا در پایان سال 1399 اخذ همه مجوز ها در برنامه کاری شرکت قرار گرفت و با عضویت در نظام صنفی رایانه استان تهران شروع کردیم. البت تا پایان سال عضویت در شورای عالی انفورماتیک و برخی مجوز های دیگر هم خوب پیش رفت که اخبار آنها را به فراخور به اطلاع شما مشتریان ارحجمند خواهیم رساند


تعداد بازدید :  17205 تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۷ برابر است با 2021/03/27

بازگشت