هوشا سافت

نرم افزار مدیریت بیمه تکمیلی

نرم افزار مدیریت بیمه تکمیلی

دسته بندی : حوزه دولتی و ذیحساب ها

نرم افزار مدیریت بیمه تکمیلی جهت مدیریت قرارداد بیمه تکمیلی پرسنل جهت استفاده سازمانها و ادارات و شرکت هایی که از قراردادهای بیمه تکمیلی برای پرسنل خود استفاده می کنند.

 

دریافت کاتولوگ

دریافت فایل راهنمای کاربران

 

دریافت آخرین نسخه برنامه بصورت فشرده

نرم افزار مدیریت بیمه تکمیلی جهت مدیریت قرارداد بیمه تکمیلی  پرسنل جهت استفاده سازمانها و ادارات و شرکت هایی که از قراردادهای بیمه تکمیلی برای پرسنل خود استفاده می کنند.