هوشا سافت

دسته بندی : اخبار مشتریان هوشا

تعدای از عزیزانی که از نرم افزارهای هوشا استفاده می کردند، در سال 1397 بازنشسته شدند. در حال جمع آوری اسامی این عزیزان و تقدیر از آنها هستیم

تعدادی از عزیزانی که از نرم افزارهای هوشا استفاده می کردند، در سال 1397 بازنشسته شدند.

در حال جمع آوری اسامی این عزیزان و تقدیر از آنها هستیم

1- جناب آقای ید الله شجاعی - اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

2-جناب آقای قاسمی - اداره کل راهداری استان زنجان

3-سرکار خانم فاطمه کرمپور   - اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان

4-سرکار خانم عصمت احمدی - اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان

5-جناب آقای گرگین، نوسازی مدارس چهارمحال و بختیاری

تعداد بازدید :  13889 تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ برابر است با 2019/03/19

بازگشت